Bakari, een goede hardloper, wil de marathon onder de 3u lopen. Is dat een slim doel?

De boeken “Mindset” van Carol Dweck en “Het winnaareffect” van Ian Robertson boden mij een interessante kijk op prestaties en doelen stellen. We geven elkaar meestal (on)bewust complimenten voor het resultaat en geven daarmee dus aan dat dat belangrijk is:  “Wow ben je eerste geworden”, “Wat kan je al goed lezen”, “Mooie tekening hoor”, Wat een snelle tijd! 

Dweck en Robertson maken duidelijk dat volwassen en kinderen veel gemotiveerder blijven als je juist hun inzet beloont. “Wow, ik zie dat je hier echt je best voor gedaan hebt“. Zo bleek uit onderzoek dat kinderen die in de brugklas aanvankelijk dezelfde cijfers haalden maar verschillende werden gecoacht over de relatie inzet-resultaat heel verschillend presteerden in de jaren erop. De groep die inzet ipv intelligentie zag als belangrijkste bron van prestaties scoorden vele malen beter. Het is dus belangrijk mensen in te laten inzien dat hun inzet veel waardevoller is dan het aangeboren talent. Het wordt daardoor ook veel eerlijker. Het maakt niet uit hoeveel talent je hebt als je maar inzet toont. (lees verder onder de foto)

Gaat het om het halen van de top?

Het geheel leidde ook tot zelfreflectie. Hoevaak beloon ik mezelf wel niet voor een resultaat? “Yes, weer een persoonlijk record gelopen”. Mijn vermoeden is dat veel mensen dat doen. Maar waarom belonen we ons niet veel meer voor de inspanning? Dat je voor een wedstrijd of optreden zegt: “Yes, ik heb mijn doel gehaald want ik heb er hard voor getraind of gerepeteerd.” 

Vaak zeggen mensen het omgekeerde. “Ik heb te weinig getraind”. Maar dat heeft weer vaak te maken met je niet kwetsbaar durven opstellen. Als het resultaat immers tegenvalt kan je je daar achter verschuilen.

Tot slot is een prestatiedoel ook niet slim omdat je er beperkt invloed op hebt. BIj 30 graden gaat die snelle tijd niet gehaald worden en zo is er nog veel meer te bedenken. Het geeft veel meer voldoening een doel te stellen waar je zo veel mogelijk invloed op hebt. Dus, ik ga 3x trainen per week en dan ga ik zien welke tijd ik loop.

Dus Bakari, het belangrijkste vinden we dat je je best doet zondag 🙂